Z310 rehtačkový zdvihák s článkovou reťazou

Použitie:
  • majú široké využitie pri zdvíhaní a manipulovaní s bremenami
  • na zdvíhanie a ťahanie bremien
  • na napínacie práce
  • na montážne a manipulačné práce najrôznejšieho typu
  • zvlášť vhodný na „ľahšie“ dielenské použitie – presný posuv
  • možnosť používania vo výbušnom prostredí ( NEXP )

Vlastnosti:

  • jednoduchá ľahká konštrukcia, prenosný
  • minimálne ovládacie sily
  • jednoduchá obsluha
  • minimálne nároky na údržbu

Zdvihák sa bežne vyrába so zdvihom 1,5m. Možnosť voľby zdvihu od 1,5m do 6m.


Typ Nosnosť
(t)
Počet
nosných
prameňov
Retaz brenenová Ovládacia
sila
(N)
Zdvíhacia *
rýchlosť
(m/min)
Hlavné rozmery (mm) Hmotnosť
(kg)
a d e
(min)
l L
(min)
r
Z 310 0,5 1 Ø 5 x 15 120 0,3 166 30 18,5 120 235 290 7,2
Z 310-1 1  1 Ø 7 x 21 180 0,33 190 36 23,5 135 300 380 10,2
Z 310 1,6 1 Ø 9 x 27 300 0,4 187 43 29,5 175 420 380 15,3
3,2 2 Ø 9 x 27 350 0,2 187 50 35,5 220 500 380 22,5
5 3 Ø 9 x 27 400 0,13 187 56 39,5 230 700 380 33
* vypočítané za predpokladu 48 kyvov ručnou pákou za minútu.
(1 kyv = pohyb ručnou pákou z jednej krajnej polohy do druhej krajnej polohy a spät)