Z 410 mačka jednonosníková

Použitie:
  • ako mačky s ručne ovládaným pojazdom na zavesenie zdvíhadiel BRANO, prípadne zdvíhadiel iných značiek zodpovedajúcej nosnosti
  • slúži k premiestňovaniu bremien v priestore žeriavovej dráhy
  • ako súčasť obslužných zdvíhadiel na montážne a údržbárske práce v technologických zariadeniach každého druhu
  • možnosť používania tiež v prostredí s nebezpečím výbuchu ( NEXP )

Vlastnosti:

  • jednoduchá konštrukcia, jednoduché prispôsobenie mačky šírke žeriavovej dráhy
  • jednoduchá obsluha
  • minimálne nároky na údržbu

Jednonosníková mačka je určená na prejazd po horizontálnej žeriavovej dráhe. Môže jazdiť ako po profiloch so šikmou prírubou (valcované " I " profily), tak po profiloch s rovnou prírubou (profily typu " HEB").

Mačka sa bežne vyrába pre základný zdvih 3m. Možnosť voľby pre zdvih od 3m do 12m.


Typ Nosnosť
(t)
Hlavné rozmery (mm) I – nosník
a h L v m n b R      
Z 410-A 1 157 100 178 209 52 – 80 99 – 126 58 – 113 1000
Z 410-B 157 100 286 209 52 – 134 99 – 180  58 – 226 1000
Z 410R-A 157 100 178 177 52 – 80 - 58 – 113 1000
Z 410R-B 157 100 286 177 52– 134 - 58 – 226 1000
Z 410-A 1,6 259 121,5 212 269 80 – 91 168 – 175 90 - 113 1700
Z 410-B 259 121,5 324 269 80 – 145 168 – 230 90 - 226 1700
Z 410-A 3,2 326 134 239 309 86 – 97 178 – 189 106 – 125 2500
Z 410-B 326 134 340 309 86 – 146 178 – 238 106 – 226 2500
Z 410-A 5 398,5 149 275 391 101 – 116 199 – 214 106 – 137 2800
Z 410-B 398,5 149 364 391 101 – 162 199 – 260 106 – 226 2800
Z 410-A 7,5 530 248 415 432,5 150 – 186 294 – 330 113 – 185 3200
Z 410-A 10 615 278 448 503,5 160 – 193 306 – 339 113 – 185 3500