Produkty značky Brano

brano
Pre spoločnosť Brano s.r.o., poskytujeme výhradný servis a predaj.

Opravy a servis sa prevádzajú na prevádzke našej firmy. Prehliadka zdvíhacieho zariadenia spočíva v rozobratí zdvíhacieho zariadenia a zistenia jeho závady. Následne sa na zdvíhacie zariadenie vystaví cenová ponuka na základe ktorej je zákazník oboznámený s poruchou a opravou zdvíhacieho zariadenia, prebehne oprava alebo prípadné vyradenie zdvíhacieho zariadenia z prevádzky.

Po oprave zdvíhacieho zariadenia, prechádza záťažovou skúškou na zdvíhacej stolici pri ktorej je prítomný revízny technik, ktorý zhodnotí výsledok revíznej skúšky a následne na to vystavuje list odbornej prehliadky, ktorý je potvrdený jeho podpisom a pečiatkou a informuje zákazníka o priebehu skúšky. Po ukončení práce revízneho technika sa zdvíhacie zariadenie povrchovo upraví a je prichystané pre doručenie k zákazníkovi.

Pákové zdviháky - RZV, RZC, Z310

Hrebeňové zdviháky - 2.5 t, 5 t, 10 t, 20 t

Lanové zdviháky - 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t

Reťazové kladkostroje - Z100, Z220A, B, Z410