RZC rehtačkový zdvihák s článkovou reťazou

Použitie:
 • majú široké využitie najmä v stavebníctve, ťažobnom priemysle a všade tam, kde je potrebné manipulovať s bremenamiv
 • na zdvíhanie a ťahanie bremien
 • na napínanie plotov, na vyprosťovanie, vytrhávanie stojok v bani
 • ako zdvíhacie zariadenie pre banské závesné dráhy
 • na montážne a manipulačné práce najrôznejších druhov
 • možnosť používania vo výbušnom prostredí ( NEXP )

Vlastnosti:

 • jednoduchá robustná konštrukcia, prenosný
 • odolný voči hrubému zachádzaniu ( blato, prach )
 • vybavený poistkou proti preťaženiu
 • jednoduchá obsluha
 • minimálne nároky na údržbu

Zdvihák sa bežne vyrába so zdvihom 1,5m. Možnosť voľby zdvihu od 1,5m do 6m.


Typ Nosnosť
(t)
Počet
nosných
prameňov
Retaz
bremenová
Ovládacia
sila
(N)
Zdvíhacia *
rýchlosť
(m/min)
Hlavné rozmery (mm) Hmotnosť
(kg)
Prírast 
hmotnosti
na 1m zdvihu
(kg)
a d e
min
l L
min
r
RZC 0,8 1 Ø 5 x 15 400 1,27 145 36 23,5 145 327 560 8,9 0,55
1,6 1 Ø 9 x 27 370 0,52 165 43 29,5 160 380 560 16,7 1,84
3,2 1 Ø 11 x 31 400 0,37 173 50 35,5 223 417 560 21 2,73
5 2 Ø 11 x 31 300 0,18 173 56 42 242 630 560 34 5,46
6,3 2 Ø 11 x 31 400 0,18 173 63 48 265 650 560 40 5,46
* vypočítané za predpokladu 48 kyvov ručnou pákou za minútu.
(1 kyv = pohyb ručnou pákou z jednej krajnej polohy do druhej krajnej polohy a spät)