RZV rehtačkový zdvihák s článkovou reťazou

Použitie:
 • majú široké využitie najmä v stavebníctve, ťažobnom priemysle a všade tam, kde je potrebné manipulovať s bremenami
 • na zdvíhanie a ťahanie bremien
 • na napínanie plotov, na vyprosťovanie, vytrhávanie stojok v doloch
 • ako zdvíhacie zariadenie pre banské závesné dráhy
 • na montážne a manipulačné práce najrôznejších druhov
 • vhodný na použitie v ťažkých prevádzkach – bane, hutný priemysel a pod
 • možnosť používania vo výbušnom prostredí ( NEXP )

Vlastnosti:

 • jednoduchá robustná konštrukcia, prenosný
 • odolný voči hrubému zachádzaniu ( blato, prach )
 • vybavený poistkou proti preťaženiu
 • jednoduchá obsluha
 • minimálne nároky na údržbu

Zdvihák sa bežne vyrába so zdvihom 1,5m. Možnosť voľby zdvihu od 1,5m do 6m.


Typ Nosnosť
(t)
Počet
nosných
prameňov
Ovládacia
sila
(N)
Zdvíhacia*
rýchlosť
(m/min)
Hlavné rozmery (mm) Hmotnosť
(kg)
a d e
(min)
l L
(min)
r
RZV 0,8 1 400 1,27 145 36 23,5 145 327 560 9,4
1,6 1 370 0,52 165 43 29,5 160 395 560 16,5
3,2 2 370 0,26 165 50 35,5 223 500 560 24
5 3 440 0,22 160 56 39,5 213 555 560 41
6,3 4 430 0,17 160 63 48 260 640 560 46
* vypočítané za predpokladu 48 kyvov ručnou pákou za minútu.
(1 kyv = pohyb ručnou pákou z jednej krajnej polohy do druhej krajnej polohy a spät)