Hrebeňový zdvihák s pákou

Použitie:
  • pre zdvíhanie a manipuláciu s bremenami najrôznejších druhov.
  • pre montážne práce každého druhu najmä v stavebníctve.
  • možnosť používania vo výbušnom prostredí. ( NEXP )

Vlastnosti:

  • robustný, jednoduchá a „nezničiteľná“ konštrukcia
  • zdvíhanie ( rozpínanie ) hlavicou alebo bočnou vzperou
  • spoľahlivo udrží bremeno v ľubovolnej polohe brzdou zabudovanou v ručnej kľuke
  • prijateľná ovládacia sila v ručnej kľuke
  • zvýšený komfort obsluhy vo vyhotovení s rehtačkovou kľukou ( ozn. „RK“ )
  • nízke nároky na údržbu
  • splňuje požiadavky ČSN EN 1494

Typ Nosnosť (t) Ovládacia sila na kľuke
(N)
Hlavné rozmery (mm) Hmotnosť
(kg)
Q1 Q2 a b b1 q h min. L min. r Z
15-00 2,5 1,8 380 162 198 200 61 73 735 250 345 15
15-00-RK 16
15-00 5 3,5 550 188 235 200 77 83 765 300 360 22
15-00-RK 23
15-01 10 7 540 234 290 200 95 90 770 300 320 38
15-01-RK 39
15-01 16 11 730 280 315 280 92 160 900 400 320 65
Z23 20 14 800 325 330 280 85 150 960 400 300 90